Veilig sportklimaat

Vanzelfsprekend vindt Golfclub Kromme Rijn dat iedereen veilig moet kunnen sporten. We nemen dit zeer serieus en doen er alles aan om dit mogelijk te maken, in en buiten de baan. Binnen onze club heerst een sportieve en sociale cultuur, met een grote onderlinge betrokkenheid en veilige ruimte voor persoonlijk contact. Om dit vast te houden, is een Gedragscode Golfclub Kromme Rijn ontwikkeld, zie kader.

Ondanks alle inspanningen, regels en reglementen kan het voorkomen dat iemand zich toch niet veilig voelt, of op welke manier ook onheus is bejegend. Je hebt dan de mogelijkheid om je te wenden tot een van onze twee Vertrouwenscontactpersonen, die ook bij de Vertrouwenspersoon van de NGF zijn aangemeld. In een vertrouwelijk gesprek kun je je verhaal doen en wordt er door de Vertrouwenscontactpersoon gekeken of er sancties aan het ongewenste gedrag moeten worden gesteld.

Voor Golfclub Kromme Rijn zijn er een tweetal vertrouwenscontactpersonen aangesteld en aangemeld bij de NGF. Dit zijn:

Nanny Breure
Freddy Keij

Indien u in contact met hen wil treden verzoeken wij u vriendelijk dit vooralsnog via de email te doen. Mocht u op andere wijze contact willen opnemen kan dit via het secretariaat.

Binnen de vereniging zijn de door het NOC/NSF en NGF ontwikkelde speciale gedragsregels en het tuchtreglement sexuele intimidatie van toepassing. Alle leden van Golfclub Kromme Rijn worden geacht hiervan kennis te hebben genomen.
Je kunt deze hier downloaden: