Privacyverklaring

Expl.mij Golfbaan Kromme Rijn BV/Golfclub Kromme Rijn/Holding de Brakel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van hun diensten, in het bezit bent van een participatie cq. aandeel van Holding de Brakel of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Expl.mij Golfbaan Kromme Rijn BV/Golfclub Kromme Rijn uw gegevens verstrekt. Expl.mij Golfbaan Kromme Rijn BV/Golfclub Kromme Rijn/Holding de Brakel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?
Expl.mij Golfbaan Kromme Rijn BV/Golfclub Kromme Rijn/Holding de Brakel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Expl.mij Golfbaan Kromme Rijn BV/Golfclub Kromme Rijn/Holding de Brakel uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit golfgerelateerde dienstverlening.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?
Expl.mij Golfbaan Kromme Rijn BV/Golfclub Kromme Rijn/Holding de Brakel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Expl.mij Golfbaan Kromme Rijn BV/Golfclub Kromme Rijn/Holding de Brakel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Expl.mij Golfbaan Kromme Rijn BV/Golfclub Kromme Rijn worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Expl.mij Golfbaan Kromme Rijn BV/Golfclub Kromme Rijn gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@krommerijn.nl. Expl.mij Golfbaan Kromme Rijn BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Expl.mij Golfbaan Kromme Rijn BV/Golfclub Kromme Rijn/Holding de Brakel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via administratie@krommerijn.nl. www.krommerijn.nl is een website van Expl.mij Golfbaan Kromme Rijn BV

Exploitatiemaatschappij Golfbaan Kromme Rijn B.V. is als volgt te bereiken:

 • Postadres: Postbus 116, 3980 CC Bunnik
 • Vestigingsadres: Sportlaan 6, 3981 HP Bunnik
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59681586
 • Telefoon: 030 656 20 51
 • E-mailadres: secretariaat@krommerijn.nl

Vereniging Golfclub Kromme Rijn is als volgt te bereiken:

 • Postadres: Postbus 116, 3980 CC Bunnik
 • Vestigingsadres: Sportlaan 6, 3981 HP Bunnik
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40480378
 • Telefoon: 030 656 20 51
 • E-mailadres: secretariaat@krommerijn.nl

Holding de Brakel is als volgt te bereiken:

 • Postadres: Postbus 116, 3980 CC Bunnik
 • Vestigingsadres: Sportlaan 6, 3981 HP Bunnik
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
 • Telefoon: 030 656 20 51
 • E-mailadres: secretariaat@krommerijn.nl