THEORIELES

Periodiek verzorgen enthousiaste leden van de regelcommissie een leerzame theorieles.

Het wordt sterk aan bevolen om deze les te volgen. Je krijgt meer regel- en etiquettekennis en het is handig als voorbereiding op het theorie-examen. Een theorieles duurt twee uur en behelst een klassiekaal deel en een deel praktijksituaties in de baan. De kosten zijn € 15 per persoon. 
Ter voorbereiding raden we je aan om het regelboek door te lezen op: https://www.randa.org/nl-NL/rog/the-rules-of-golf. De oefenexamens zijn te vinden op www.ngfgolfregelexamen.nl. Hierbij wordt ook uitleg gegeven over de antwoorden.
 
Het regelexamen zelf vindt  digitaal plaats via de app: Golf.nl

Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van Golfbaan Kromme Rijn via secretariaat@krommerijn.nl of tel. 030-6562051.

Ik meld me aan voor de theorieles:

    Datum:


    Naam:

    Roepnaam:

    E-mail: