Start golfseizoen 2024

Beste leden, 

Het nieuwe golfseizoen staat op het punt van beginnen. Een seizoen waar we allemaal naar uitkijken, hopelijk is het iets droger dan de afgelopen periode. De commissies zijn druk bezig om alles klaar te maken voor het nieuwe seizoen. De competitieteams zijn druk in training. En de brasserie heeft een nieuwe menu-kaart! Vanuit het bestuur wensen wij jullie allemaal heel veel plezier en succes.

De wintermaanden gebruiken wij, het bestuur, als een periode van reflectie. Zitten we nog op de goede weg, of moeten we hier en daar wat aanpassen. Zoals al aangegeven op de nieuwjaarsreceptie hebben we de acties, met wisselend succes, voor ons beleid/visie geïnitieerd. Het is tijd om de ingeslagen weg te continueren en bij te stellen waar nodig. Tevens gaan we de komende periode kijken wat de speerpunten van de vereniging zullen zijn voor de komende 3 jaar. Inbreng van de leden is hiervoor belangrijk, om een gevoel te krijgen van de behoefte van de leden nodigen wij je uit om deel te nemen aan een verenigings-enquete. Dit is dus niet de Players1-enquete, maar een echte verenigingsenquete die naar alle leden zal worden gestuurd. Wij vertrouwen op jullie inbreng! Klik op onderstaande link om de vragenlijst te starten. Het kost je ongeveer 5 minuten..

https://survey.alchemer.eu/s3/90678013/Enqu-te-Sportief-Beleid-2024-Kromme-Rijn

Verenigingskalender

Samen met de wedstrijdcommissie en de golfbaan, hebben we weer een volle kalender voor dit seizoen. De kalender kunt u bekijken op de website, om het makkelijker te maken hebben we ook een elektronische versie gemaakt, waarop je je kunt abonneren. Je kunt je abonneren voor de verenigingswedstrijden (weco), senioren-activiteiten, dames-activiteiten en heren-activiteiten. Als je je op alles abonneert kun je niets vergeten. Het voordeel van de digitale kalender is, dat deze wordt bijgehouden en je altijd op de hoogte bent van de activiteiten van de vereniging.

 

Het handigst is om op je mobiel deze link verenigingsagenda te selecteren. Hier staan de verschillende agenda’s waar je je op kunt abonneren. Als je op een link klikt (vanaf je mobiel) wordt er automatisch de agenda geopend en gevraagd of je je wilt abonneren.

Bestuursvacatures

Binnen het bestuur heeft Ferdinand Burgersdijk aangegeven dat hij niet beschikbaar is voor een tweede termijn. Ieder lid kan zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie. Op de ALV worden dan de beschikbare kandidaten gepresenteerd en gekozen. Het bestuur is op zoek naar een enthousiaste kandidaat (m/v) om richting te geven aan de verenigingsdoelstellingen en de aansturing van een aantal commissies. Voel je je geroepen, schroom dan niet om je kenbaar te maken. Dit kan via een van de bestuursleden of middels een mailtje op secretaris@krommerijn.nl

Een gezellig en sportief golfseizoen 2024 gewenst, namens het bestuur, 

Met vriendelijke groet,

Ruud van Erp