Tijdelijke plaatselijke regel

De rode hindernis op hole 6/15 links van het pad is aan één zijde gemarkeerd en loopt door tot in het oneindige.

Tractor- of rupsbandspoor

Een bal die in het Algemeen Gebied in een tractor- of rupsbandspoor terecht komt, mag zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt in een dropzone van één stoklengte. Het Referentiepunt ligt direct naast het spoor, zo dicht mogelijk bij de plek waar de bal lag, maar niet dichter bij de hole. Het tractor- of rupsbandspoor is geen GUR.

Schapen

Het door een verplaatsbare afrastering gemarkeerde gebied voor grazende schapen (met of zonder schapen binnen de afrastering), is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Als bekend of praktisch zeker is dat de bal in dit gebied ligt, moet de speler dit gebied ontwijken volgens Regel 16.1f. Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van deze Plaatselijke Regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Update 5 mei 2024