Plaatselijke regels

Buiten de baan is aangegeven met witte palen of witte ringen om palen.

Abnormale baanomstandigheden: grond in bewerking (GUR) is aangegeven met blauwe palen, witte lijnen of een ‘GUR’ bordje. Indien er sprake is van een belemmering (R 16.1a), mag de speler deze belemmering ontwijken volgens R 16.1b. Wanneer de GUR is afgezet met blauwe palen met een groene kop of anderszins is aangegeven als verboden speelzone moet de speler deze belemmering ontwijken volgens R 16.1b.

De rode hindernissen op hole 1/10 links van de fairway, hole 2/11 voorbij de green en op hole 5/14 links voorbij de vijver, ter hoogte van de greenkeepersloods zijn aan één zijde gemarkeerd en lopen door tot in het oneindige. De gebieden binnen de hindernis gemarkeerd door rode palen met groene koppen aan de rechterkant van de fairway van hole 5/14 en rechts van de green van hole 6/15 zijn verboden speelzones. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzones ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens R 17.1e.

Dropping Zones: Als een extra mogelijkheid voor het ontwijken van de hindernissen bij de greens van holes 2/11 en 8/17 en de beschoeide hindernis op hole 6/15 mag een speler met bijtelling van één strafslag een bal in de droppingzone droppen (links achter green van hole 2/11, in de buurt van de oranje afslagplaats op hole 6/15 en op hole 8/17 bij doorgang naar hole 9/18). Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Noot: Indien de grenzen van de dropping zone niet waarneembaar zijn, worden deze bepaald door twee stoklengten gemeten vanaf het bordje “Dropping Zone”.

Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld. Zie voorbeeld plaatselijke regel E5 voor de volledige details van deze plaatselijke regel.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: de algemene straf.

Tijdelijke plaatselijke regels: worden aangegeven in het clubhuis en op de website.

Gedragsregels

  • § Hole 7/16: bij het passeren van een trein niet afslaan.

Algemeen

Afstandspalen geven afstand in meters aan van het midden van de fairway tot het midden van de green: 3 ringen = 200, 2 ringen = 150, 1 ring = 100 meter. Afstandsaanduidingen op de sprinklerdoppen in de fairway geven de afstand in meters aan tot aan de voorkant van de green.

In geval van onweer en/of onraad:

  • HET SPEL ONMIDDELLIJK ONDERBREKEN: bij een aanhoudende toon van een sirene.
  • HET SPEL ONDERBREKEN: bij herhaling, drie opeenvolgende tonen van een sirene.
  • HET SPEL HERVATTEN: bij herhaling, twee korte tonen van een sirene.