GOLFREGELS

Het kleine regelboekje met de samenvatting van de golfregels uit 2019 is vervallen. Er komt geen nieuwe versie. Via deze link is de app met alle regels, ook in het Nederlands, op jouw telefoon te installeren https://www.randa.org/nl-NL/rules/rules-app. Met deze app heb je de golfregels altijd bij je. Je kunt op verschillende manieren zoeken om jouw regelsituatie op te lossen.

Per 1 januari dit jaar zijn er een paar wijzigingen in de golfregels geweest. De voornaamste zijn:

 • Een bal die stilligt na te zijn gedropt, geplaatst of teruggeplaatst (bv na ontwijken hindernis) en daarna door natuurkrachten verrolt en tot stilstand komt in een ander gebied van de baan (bv teruggerold in de hindernis) moet -zonder straf- worden teruggeplaatst. Zie Regel 9.3 (link hierachter: https://www.randa.org/nl-NL/rog/the-rules-of-golf/rule-9#9_3 )
 • Bij een in het algemeen gebied ingebedde bal moet het referentiepunt ook in het algemeen gebied liggen. Mocht de bal ingebed zijn in de bovenrand van de bunker dan kan het punt nu ook verder weg zijn. Vroeger moest de bal dan onspeelbaar verklaard worden. Nu kun je in dat geval het referentiepunt opzij kiezen. Zie Regel 16.3b en regel 16.3b/1 (link hierachter: https://www.randa.org/nl-NL/rog/the-rules-of-golf/rule-16#16_3 )
 • Bij het op lijn naar achter ontwijken moet dropzone moet nu op de lijn liggen, maar de bal mag een clublengte alle kanten op uitrollen. Zie Regel 14.3 (link hierachter: https://www.randa.org/nl-NL/rog/the-rules-of-golf/rule-14#14_3 )
 • Bij de foursome mag de partner niet achter de speler gaan staan in de speellijn. Bij overtreding volgt de algemene straf. Zie Regel 22.6 (link hierachter: https://www.randa.org/nl-NL/rog/the-rules-of-golf/rule-22#22_6 )

Ook onze plaatselijke regels zijn aangepast:

 • De regel over aangepaalde bomen staat niet meer op de kaart want die palen zijn per definitie vaste obstakels.
 • De regel over de beschoeiing van de hindernis op holes 5 en 6 is geschrapt waardoor deze beschoeiing nu een vast obstakel is geworden.
 • Op hole 6 is bij de oranje afslagplaats een dropping zone gemaakt. Is jouw bal in de beschoeide hindernis verloren, dan mag je met één strafslag vanuit deze dropping zone verder spelen.

Zoals je misschien al hebt gezien zijn er op verschillende plaatsen in de baan werkzaamheden geweest. Deze zijn nog niet allemaal afgerond.

 1. Hole1/10

– Hier wordt een blauwe afslag in gerealiseerd. Dit gebied is dus voorlopig GUR.
– Links naast de fairway is een nieuwe hindernis gekomen die in zijn geheel een oneindige rode hindernis is. De schapenweide ligt dus in de rode hindernis. De out of bounds grens bestaat daar niet meer. Het eerste stuk van de hindernis is niet gemarkeerd waardoor dit per definitie een rode hindernis is.
– Aan de overzijde van de sloot, rechts voor de green, is de hindernis uitgebreid waardoor de bomen die vlak naast het water staan nu in de hindernis staan. De hindernis is daar gedeeltelijk rood gemarkeerd.

 1. Hole 2/11

– Voorbij de green is de oneindige rode hindernis uitgebreid: ook de hoge rough links van het pad behoort nu tot de hindernis.

 1. Hole 3/12

– De nieuwe verhoogde afslagplaats is al in gebruik. Neem een paar stokken mee naar boven om niet heen en weer te blijven lopen.

 1. Hole 4/13

– Hier wordt een blauwe afslagplaats gerealiseerd en de rode afslagplaats wordt verplaatst. Het duurt nog een tijd voor we deze nieuwe afslagplaatsen kunnen gebruiken, tijdelijke afslagplaatsen liggen aan het begin van de fairway.

 1. Hole 5/14

– De blauwe afslagplaats in wording ligt links van het pad, vlak voor het water. Voorlopig is deze bult per definitie GUR.
– Aan de linkerkant voorbij de vijver ter hoogte van de greenkeepersloods is de sloot nog steeds een oneindige rode hindernis.
– Ook aan de verboden speelzone aan de rechterkant van de fairway is niets veranderd. Deze biotoop mag je niet betreden.

 1. Hole 6/15

– Het gras op de verhoogde witte afslaplaats moet nog een tijdje groeien voordat de backtee opengaat.
– Het water aan de linkerkant van het pad is een oneindige rode hindernis geworden waarmee de out of bounds tot aan de bochte van de sloot is komen te vervallen.
– Rechts naast de green is een verboden speelzone gekomen.
– Als jouw bal in de beschoeide hindernis is verloren verzoeken we je met klem de nieuwe dropping zone bij de oranje afslagplaats te gebruiken. Dit omdat de afslagplaatsen anders te hard slijten en er halverwege het jaar geen gras meer op staat.

 1. Hole 7/16

– Geen veranderingen.

 1. Hole 8/17

– Behalve dat de hindernis wat dreigender is geworden zijn er hier geen veranderingen.

 1. Hole 9/18

– Voor de gele afslagplaats is een blauwe afslagplaats gekomen. Deze is nog niet in gebruik en dus GUR, net als het gebied links van het pad.

Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je ons mailen op REHC@krommerijn.nl of even aanspreken in het clubhuis.