ALTERNATIEF VOOR SLAG EN AFSTAND

Uitleg plaatselijke regel ‘Alternatief voor slag en afstand’

Ongewijzigd maar anders omschreven is de plaatselijke regel ‘Alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren of buiten de baan is’: met twee strafslagen mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de dropzone. Hierbij wordt verwezen naar model E-5, mededelingenbord. Het lijkt ons goed deze plaatselijke regel aan het begin van het nieuwe seizoen nog eens nader toe te lichten.

De regel heeft betrekking op de doorstroming. Als er geen provisionele bal gespeeld is en een bal wordt niet gevonden of blijkt buiten de baan te zijn, kost het veel tijd als een speler helemaal terug moet lopen om volgens het principe van slag en afstand te handelen. De plaatselijke regel biedt een extra mogelijkheid om door te spelen zonder terug te hoeven naar de plaats van de vorige slag. De plaatselijke regel is geschikt voor vrijblijvende rondes, qualifying rondes of als spelers een onderlinge wedstrijd spelen en kan worden ingetrokken voor wedstrijden.

Voor het toepassen van deze plaatselijke regel mag er worden gedropt in het algemene gebied tussen de volgende twee lijnen: – de lijn die loopt vanaf de hole door het punt (A) waar de bal vermoedelijk tot stilstand is gekomen of buiten de baan is gegaan (en binnen twee clublengten aan de buitenkant van die lijn);

– de lijn die loopt van de hole door het dichtstbijzijnde punt op de fairway (B) en binnen twee clublengten aan de fairwaykant van die lijn.

Daarbij geldt dat er in ieder geval niet dichter bij de hole mag worden gedropt dan punt A.

 

Als er een provisionele bal is gespeeld, waarbij zowel de oorspronkelijke als de provisionele bal niet worden gevonden, mag de plaatselijke regel worden toegepast voor de niet gevonden provisionele bal (uitgaande van een bal van de tee, betekent dit dat er na het droppen van de bal sprake is van 5 slagen en je vanaf dat punt de 6e slag slaat).

Deze plaatselijke regel mag niet worden gebruikt voor een onspeelbare bal of voor een bal waarvan het bekend of praktisch zeker is dat deze in een hindernis ligt.

Zodra de speler een bal in het spel heeft gebracht volgens deze plaatselijke regel, is de oorspronkelijke bal niet langer in het spel. Dit geldt zelfs als de bal alsnog wordt gevonden voor het einde van de 3 minuten zoekperiode.