WERELD HANDICAP SYSTEEM

2021 wordt het World Handicap System (WHS) ingevoerd

De afgelopen maanden heeft iedereen al het nodige kunnen lezen omtrent de op handen zijnde invoering van het nieuwe World Handicap System. In dit artikel willen wij in hoofdlijnen ingaan op de belangrijkste veranderingen van het WHS ten opzichte van het oude EGA systeem en wat dat voor jou gaat betekenen met betrekking tot jouw handicap.

Tijdspad tot volledige invoering

Het WHS wordt in fasen ingevoerd. Het belangrijkste is: per 1 maart 2021 wordt de WHS-handicap gebruikt. Tot die tijd geldt de EGA-handicap.

Fase 1: Transitie naar WHS van 16 december 2020 tot 4 januari 2021Achter de schermen worden door de NGF softwaretests en WHS-handicapberekeningen uitgevoerd.

Fase 2: Dubbele handicap vermelding van 4 januari tot 1 maart.

 • Zowel de WHS- als de EGA-handicap zal worden getoond op de digitale NGF pas in de GOLF.NL app.
 • Iedereen kan de achterliggende (maximaal) 20 scores zien waarop de WHS-handicap is gebaseerd.
 • Alle qualifying scores worden verwerkt voor zowel de EGA- als voor de WHS-handicap.
 • Tot maandag 1 maart is de EGA-handicap nog leidend, maar draait de WHS-handicap al op de achtergrond mee. De twee handicaps lopen parallel tot 1 maart. Clubwedstrijden worden nog gespeeld op basis van de EGA-handicap tot 1 maart.

GO-LIVE WHS op 1 maart:

 • De oude EGA-handicap verdwijnt en is niet meer zichtbaar op de digitale pas. Overal verschijnt nu alleen de WHS-handicap.
 • Handicapcommissies kunnen weer handicapaanpassingen doorvoeren voor leden van wie de WHS-handicap, naar hun mening, dient te worden aangepast. Let op, dit kan alleen voor speciale gevallen.
 • Met ingang van de WHS-handicaps op 1 maart 2021 gaan ook de nieuwe baanhandicaptabellen gelden.

Waarom het WHS

Wereldwijd waren er in de afgelopen decennia zes verschillende handicapsystemen in gebruik die elk op een verschillende wijze de handicap van de spelers berekenen. Met de invoering van het WHS komt hier een einde aan en wordt de handicap van iedere speler wereldwijd op dezelfde manier berekend en geaccepteerd. Je kunt dan wereldwijd met iedereen op gelijke voet een wedstrijd met handicapverrekening spelen. Daarnaast kun je scores inleveren van qualifying ronden in elk land van de wereld.

De computer rekent de handicap uit

Het World Handicap System (WHS) vervangt het huidige EGA-systeem dat we gebruiken. In Nederland stappen we in 2021 over. Maar net als nu zal de computer het werk doen. Bij de invoering van het WHS rekent de computer de eerste WHS-handicap van iedere golfer uit. En als een speler na invoering van het WHS een qualifying score inlevert, dan rekent de computer ook automatisch de nieuwe WHS-handicap van deze golfer uit. 

Iedere golfer krijgt een nieuwe handicap

Als golfer hoef je niet tot in detail te weten hoe het WHS werkt. Het voldoet om het basisprincipe van het WHS te kennen: een WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste 8 prestaties in je laatste 20 qualifying ronden. En zoals gezegd: de computer berekent elke keer je nieuwe handicap. 

Maar het is wel belangrijk om te weten wat er gebeurt bij de transitie van het EGA-systeem naar het WHS. De kern van dit verhaal is dat de meeste golfers in 2021 een andere handicap zullen hebben. Want bij de invoering van het WHS begint een golfer niet met zijn of haar laatste EGA-handicap. Op de dag dat het Wereld Handicap Systeem wordt ingevoerd, krijgt iedere speler een WHS-handicap waarbij de handicapberekening van het World Handicap System is toegepast op zijn of haar scores in het “EGA-tijdperk”. Omdat de WHS-handicapberekening anders is dan die van het EGA-systeem, zal bij veel spelers de eerste WHS-handicap afwijken van de laatste EGA-handicap.

Wat betekent dat voor jou in de praktijk

Met de invoering van het WHS worden de handicaps van alle spelers opnieuw berekend en krijgen de meeste spelers een andere en veelal hogere handicap dan hun laatste EGA-handicap. Dat komt omdat de WHS-handicapberekening fundamenteel anders is dan die van de EGA.

Na een ronde golf voer je net als altijd je qualifying score in en de computer berekent automatisch je provisionele handicap (je vermoedelijk nieuwe handicap). Pas de volgende ochtend weet je definitief wat jouw nieuwe handicap is. In de nacht kan de computer een correctie op je score uitvoeren. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld weersomstandigheden die dag of bij een zeer lastige of makkelijke setup van de baan.

Iedereen mag qualifying ronden spelen over 9 of meer holes. Ook spelers met een handicap van 4.4 of lager. Een qualifying kaart of wedstrijd over minder dan 18 holes behoort tot de mogelijkheden, maar er zijn voorwaarden aan verbonden (hierover later meer).

Handicapstijgingen voor alle spelers tot handicap 54. Dat betekent dat speler met een handicap 36 kan stijgen als deze minder goede scores inlevert. De handicap van een speler wordt echter nooit hoger dan 54.0.

Hoe wordt de WHS-handicap berekend

In het EGA-systeem ging je uit van jouw oude handicap. Op basis hiervan behaalde je een bepaalde Stableford score. Als je over 18 holes meer dan 36 punten had gehaald ging jouw handicap per extra Stableford punt een stapje naar beneden. Had je slecht gescoord, dan ging jouw handicap een heel klein stapje omhoog, ongeacht hoe slecht je had gescoord.

In het WHS gaat de berekening volledig anders. Zo anders zelfs, dat je niet met zekerheid kunt zeggen wat er met jouw handicap gebeurt na een qualifying ronde.

Van iedere gespeelde ronde wordt het “dagresultaat” berekend. Dit dagresultaat is de handicap die bij de door jou gemaakte score hoort. Voorbeeld: je hebt 34 Stablefordpunten gehaald. Je hebt dus 2 slagen teveel nodig gehad. Jouw dagresultaat kun je in de handicaptabel opzoeken door deze 2 slagen bij jouw playinghandicap op te tellen en in de tabel te kijken bij welke exacthandicap je zoveel slagen krijgt.

De WHS-handicap wordt vervolgens bepaald door het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten over je laatste 20 qualifying ronden. Hierbij kan worden teruggegaan tot aan 2016 om aan de 20 qualifying ronden te komen.

Als jouw scores over de laatste 20 Q-ronden flink van elkaar verschillen, wat bij veel spelers het geval is, zullen er bij de beste 8 dagresultaten ook een aantal relatief minder goede dagresultaten zitten. Daardoor kan het zijn dat je WHS-handicap bij de transitie hoger is dan je laatste EGA-handicap. Het verschil kan zeker 2 of 3 punten zijn.

Bij de berekening van de WHS-handicap spelen factoren als: de hoeveelheid scores in de database (20 of minder), de spreiding van de scores en de trend van die scores een belangrijke rol.

Bij een goede ronde hangt het er vanaf of je nieuwe score tot de beste 8 dagresultaten gaat behoren en welk dagresultaat uit de meest recente 20 valt. Er kan een zeer goede ronde uit het verleden afvallen en daardoor kan je handicap na een goede nieuwe ronde toch omhoog gaan. Dit is fundamenteel anders dan bij het EGA-systeem en daar zullen wij aan moeten wennen.

Wat moet je doen als je een qualifying ronde of wedstrijd speelt

In principe doe je precies hetzelfde als vroeger. Je noteert per hole je bruto score. In het geval van Stableford noteer je dan soms een streep maar als je strokeplay speelt dan moet je net als vroeger een bruto score noteren en op elke hole uitholen.

Iedere speler verpest weleens een aantal holes. Om te voorkomen dat deze slechte holes een overdreven impact hebben op je handicap worden de strepen of hoge bruto scores op je slechtste holes voor handicapdoeleinden aangepast tot een “netto double bogey”. Een netto double bogey is Par + 2 + je handicapslagen (ofwel de laagste score op een hole die voor jou bij de spelvorm Stableford nul Stableford-punten oplevert). Dus voor handicapdoeleinden is een netto double bogey je maximale holescore.

Doordat het WHS uitgaat van de gemiddelde dagresultaten is het zaak om ook tijdens een mindere ronde zo goed mogelijk te blijven scoren. Bij het EGA-systeem stijgt jouw handicap na een slechte ronde slechts met 0,1 punt, bij het WHS telt iedere slag mee voor het dagresultaat.

Wanneer je de bruto score van jouw Q-ronde invoert zal de computer de strepen en hoge bruto hole-scores automatisch omzetten naar de netto double bogey voor de desbetreffende holes ten behoeve van de handicapberekening.

Wat als je nog geen handicap hebt of minder dan 20 dagresultaten hebt

Voor het verkrijgen van jouw eerste handicap speel je met een marker een qualifying ronde, uitgaande van WHS handicap 54. Als je 18 of meer stableford punten hebt over 9 holes wordt jouw eerste WHS handicap berekend.

Zolang je minder dan 6 dagresultaten hebt is jouw WHS handicap ongeveer gelijk aan jouw beste dagresultaat. Heb je meer dagresultaten, dan wordt het gemiddelde van jouw beste dagresultaten berekend. Hoe meer dagresultaten je hebt, hoe meer er meetellen bij dit gemiddelde. Als je 9 dagresultaten hebt tellen jouw beste 3 resultaten mee en verandert jouw handicap niet meer zo heel snel. Zorg daarom dat je zo snel mogelijk 9 (liefst meer) dagresultaten hebt.

Wat niet verandert

 • Ook je WHS-handicap is een weerspiegeling van je potentiele vaardigheid. Het is dan ook normaal dat je niet altijd je handicap speelt.
 • Hoe meer qualifying scores je inlevert, hoe beter je handicap je golfvaardigheid reflecteert.
 • De hoogste handicap blijft 54.
 • Het aantal slagen dat je meekrijgt op een ronde is gebaseerd op de Course Rating en Slope Rating van de baan en te vinden op de handicapslagentabellen van de baan die je bezoekt. In de app GOLF.NL wordt ook automatisch per hole aangegeven hoeveel slagen je op de hole krijgt. Het totale aantal slagen dat je meekrijgt, bepaalt je Course Handicap (voorheen de Playing Handicap in het EGA systeem).
 • Iedereen kan van de oranje, rode, blauwe en gele tees spelen. Heren kunnen daarnaast ook van wit spelen. Kies de tee-kleur die bij je spel past, dat maakt golf een stuk leuker om te spelen.
 • De Jaarlijkse Handicapherziening blijft bestaan. Het blijft ook mogelijk dat in individuele gevallen, bijvoorbeeld in geval van blessure, een tussentijdse herziening dit kan plaatsvinden.
 • WHS vereist ook niet dat je elk jaar een minimum aan qualifying scores inlevert om je handicap “actueel” te houden. We moedigen wel aan dat je regelmatig qualifying scores inlevert omdat het “meten” van je niveau en het spelen met een juiste handicap tot meer plezier in golf leidt.
 • Ready Golf wordt tijdens het golfspel geadviseerd evenals de bal oppakken op een hole als je niet meer kunt scoren (bij netto double bogey of meer).

Meer weten

Als je meer wilt weten over het WHS en de overgang hier naartoe, kijk dan op www.golf.nl/whs

Echt alle details om zelf jouw WHS-handicap te kunnen berekenen vind je op www.ngf.nl/whs